บริษัท ทองชลิต จำกัด

157 หมู่ 9 ต.ลาดตะเคียน อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110
โทร 037-362-603
สอบถามเพิ่มเติม
089-747-4780

เป้าหมาย
ผลิตและจัดจำหน่ายสินค้าที่มีคุณภาพ เพื่อความพึ่งพอใจของลูกค้า
โดยการสร้างสรรค์ และจัดการทรัพยาการให้เกิดประโยชน์สูงสุด
เพื่อการขยายตัวและเจริญเติบโตของบริษัท

นโยบาย
1.ผลิตสินค้าตามความต้องการของลูกค้าโดยยึดมั่นในคุณภาพและบริการที่เป็นเลิศ
2.จัดการทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดคุณค่าสูงสุด
3.พัฒนาและปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดประสิทธิผลอย่างมีประสิทธิภาพ
4.สร้างสรรค์ความพึงพอใจและความสัมพันธ์ที่ดีให้กับทุกฝ่าย

ที่ตั้ง

ที่ตั้ง